Értékeljük a tudást!

Akkreditált szakképzési vizsgaközpont

0715 KEOR-ban új programkövetelmények jelentek meg

Megjelentek az Alapszintű CAD felhasználó és Alapszintű CAM felhasználó megnevezésű szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai képzéseket megalapozó programkövetelmények.

Az Alapszintű CAD-felhasználó alkatrész- és összeállítási (3D) modelleket/ (2D) rajzokat készít CAD-szoftver tervezési környezetben. Képes parametrikus szilárdtest-modellezést végezni, valamint ismeri az adott CAD-szoftver szilárd- és felület-modellezés alapeszköztárát.

Az Alapszintű CAM-felhasználó ismeri a CAM-számítógép által támogatott gyártási folyamatok alapjait. Képes az adott munkadarab geometriájának megfelelő, modellezés alapján két-, háromtengelyes megmunkálást tervezni, az egyes műveletelemek technológiáját, szerszámpályáit CAM-szoftver segítségével elkészíteni, a CNC-programot adott CNC- vezérlőre (előre definiált posztprocesszorral) posztprocesszálni.

További információ:

https://akkreditaltvizsgaztatas.ikk.hu/programkovetelmenyek