Értékeljük a tudást!

A NAH által NAH-12-0009/2021 számon akkreditált vizsgaközpont (személytanúsító szervezet).

Akkreditáció

Mi az akkreditálás?

Az akkreditálás annak hivatalos elismerése, hogy egy szervezet, természetes személy alkalmas bizonyos megfelelőségértékelési tevékenységek (vizsgálat, kalibrálás, mintavétel, tanúsítás, ellenőrzés stb.) elvégzésére. Az akkreditálás célja az egységes európai elvekre épülő akkreditálási rendszerekben elismerést nyert szervezetek iránti bizalom növelése, a vizsgálati, tanúsítási és ellenőrzési tevékenység megbízhatóságának emelése, a vizsgálati eredmények és tanúsítványok kölcsönös elfogadásának elősegítése, megteremtve ez által az ismételt vizsgálatok ki-küszöbölését és a kereskedelem műszaki akadályainak elhárítását.

Az Országgyűlés annak érdekében, hogy biztosítsa az európai és a nemzetközi gyakorlatnak megfelelő hazai akkreditálási rendszer működését, az akkreditálás, mint közhatalmi tevékenység ellátását, a megfelelőségértékelésre vonatkozó nemzetközi megállapodások végrehajtását, valamint elősegítse a magyar nemzetgazdaság szereplői versenyképességének növelése és a kereskedelem indokolatlan műszaki akadályainak elhárítása érdekében a termékek és szolgáltatások többszöri megfelelőségértékelésének kiküszöbölését, a nemzeti akkreditálásról megalkotta a 2015. évi CXXIV. törvényt, mely hatályon kívül helyezte a 2005. évi LXXVIII. törvényt. Az akkreditálási eljárásra, a felügyeleti vizsgálati eljárásra, az akkreditált szervezet, illetve természetes személy akkreditált tevékenységével kapcsolatos panasz és jogorvoslati kérelmek intézésére az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény rendelkezéseit az e törvényben és a felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni. A Nemzeti Akkreditáló Hatóságról (a továbbiakban: NAH) és az akkreditálási eljárásról a 424/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet, az Akkreditálási Tanácsról a 1956/2015. (XII. 23.) Korm. határozat rendelkezik. A NAH eljárásaiért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakat a 45/2015. (XII. 30.) NGM rendelet állapítja meg.

Nemzeti Akkreditálási Rendszer

A NAH a Nemzeti Akkreditálási Rendszer keretében – az akkreditálásról szóló jogszabályok, nemzeti szabványként közzétett európai és nemzetközi szabványok figyelembevételével – a következő szervezetek, illetve természetes személyek akkreditálhatók:

 1.  vizsgálólaboratórium,
 2.  mintavevő szervezet,
 3.  kalibrálólaboratórium,
 4.  jártassági vizsgálatot szervező szervezet,
 5.  terméktanúsító szervezet,
 6.  irányítási rendszereket tanúsító szervezet,
 7.  személytanúsító szervezet,
 8.  ellenőrző szervezet, a hatóságok kivételével,
 9.  referenciaanyag-gyártó szervezet,
 10.  a környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszert hitelesítő szervezet vagy természetes személy,
 11.  az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló törvény szerinti hitelesítő szervezet,
 12.  adatvédelmi tanúsító szervezet.

 

Az akkreditálási folyamat eljárása