Értékeljük a tudást!

A NAH által NAH-12-0009/2021 számon akkreditált vizsgaközpont (személytanúsító szervezet).

EUROPASS bizonyítvány kiegészítő

Az Europass az Európai Bizottság kezdeményezésére jött létre abból a célból, hogy Európa-szerte támogassa az álláskeresőket és a tanulni vágyókat a számukra megfelelő tanulmányi és álláslehetőségek elérésében. További célja, hogy megkönnyítse a pályázást, mind a munka, mind az oktatás/képzés területén, valamint hogy elősegítse a külföldön szerzett végzettségek elismertetését.

A hatályos jogszabályi háttér a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II.7.) Korm. rendelet 35. § (1) bekezdése alapján  a bizonyítvány -kiegészítők a jogszabályban kiadott Szakmajegyzékben szereplő szakmákhoz kapcsolódóan állíthatóak ki:

35. § (1) Az oklevél, illetve a szakmai bizonyítvány kiadásával egyidejűleg vagy azt követően a vizsgázó kérésére az akkreditált vizsgaközpont magyar nyelven vagy a szakmai vizsga nyelvén kiállított Europass oklevél-kiegészítőt, illetve Europass szakmaibizonyítvány-kiegészítő (a továbbiakban együtt: Europass-kiegészítő) ad ki. Az Europass-kiegészítő tartalmát a 3. melléklet tartalmazza.

(2) Az Europass-kiegészítőt akkreditált vizsgaközpont vezetője írja alá.

(3) A magyar és az angol nyelvű Europass-kiegészítő ingyenesen és elektronikus formában, a vizsgázó külön kérésére papíralapú iratként kerül kiadásra. A magyar és az angol nyelvtől eltérő más nyelvű Europass-kiegészítő elektronikus formában, a vizsgázó külön kérésére papíralapú iratként kerül kiadásra, a kiadásáért a kérelmező térítési díjat fizet az akkreditált vizsgaközpont részére.

További információk:

https://europass.hu/