Értékeljük a tudást!

A NAH által NAH-12-0009/2021 számon akkreditált vizsgaközpont (személytanúsító szervezet).

Felülvizsgálati kérelem

Az ügyfélnek a vizsgaközpont által – a vizsgáztatással kapcsolatos folyamat bármely szakaszában – hozott döntés felülvizsgálatára vonatkozó kérelme. (továbbiakban felülvizsgálati kérelem)

Felülvizsgálati kérelmet minden esetben – a vizsgaközpont vezetőjének címezve – írásban, aláírással ellátva, elérhetőséget feltüntetve, személyes átadással vagy elektronikusan kell benyújtani. Fülöp Anita Vizsgaközpont vezető – fulop.anita@szfszc.hu

Felülvizsgálati kérelem

– jelentkezés visszautasítása,

(Jelentkezési lap érvénytelen, ha hiányosan vagy rosszul kitöltött, nincs aláírva vagy a jelentkezőt nem lehet beazonosítani, vagy határidőn túl érkezett meg. Elutasításra kerül a jelentkezés, ha díjfizetés határidőre nem történik meg)

– felmentési kérelem visszautasítása esetén nyújtható be.

Jelentkezés visszautasítása esetén az erről kézhez kapott döntést követően három napon belül van lehetősége felülvizsgálati kérelmet benyújtani az elutasított jelöltnek, írásban.

Vizsgával kapcsolatos kérelem (felmentés) visszautasítása esetén az erről kézhez kapott döntést követő három napon belül van lehetősége felülvizsgálati kérelmet benyújtani az elutasított jelöltnek, írásban.

A benyújtott dokumentumnak az alábbiakat kell tartalmaznia:

  • A kérelmező személyazonosító adatai
  • A felülvizsgálati kérelem tárgya, indoklása
  • A felülvizsgálati kérelem kelte, helye

Bizonyítványban / oklevélben megjelölt minősítéssel kapcsolatosan felülvizsgálati kérelem nem adható be.

A személyesen benyújtott felülvizsgálati kérelem esetén az átvevő személy dokumentáltan igazolja a felülvizsgálati kérelem átvételét a benyújtónak. A felülvizsgálati kérelmet a vizsgaközpont bármely munkatársa köteles átvenni, gondoskodni annak iktatásáról. Az átvett felülvizsgálati kérelemből egy példányt vissza kell adni benyújtójának, amelyen szerepel az „átvettem” felirat az átvétel dátumával és az átvevő személy aláírásával.

A levélen, elektronikus levélen vagy a honlapon keresztül beérkező felülvizsgálati kérelmet a titkárság iktatja, azonnali válaszlevélben igazolja vissza a beérkezést.

Minden beérkező felülvizsgálati kérelmet, a titkárság nyilvántartásba vesz.

A felülvizsgálati kérelem kivizsgálását a vizsgaközpont vezetője, tudomására jutását követően azonnal elrendeli.

Felülvizsgálati kérelemmel összefüggésben meghozott döntésre kizárólag a vizsgaközpont jogosult.

A megerősítő, illetve elutasító döntéséről a vizsgaközpont vezetője aláírt, írásos dokumentumban értesíti a kérelmező felet.

További információkat a honlapunkon közzétett Panaszkezelési és jogorvoslati eljárásrend tartalmaz.

Amennyiben felülvizsgálati kérelemmel összefüggésben a vizsgaközpont által meghozott döntést a jelentkező, jelölt, tanúsított személy nem fogadja el további jogorvoslatért az NSZFH-hoz (Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal) fordulhat.

Panaszkezelési és jogorvoslati eljárásrend