Értékeljük a tudást!

A NAH által NAH-12-0009/2021 számon akkreditált vizsgaközpont (személytanúsító szervezet).

Díjak

KÉPESÍTŐ VIZSGÁK 

A képesítő vizsga díját a Székesfehérvári Területi Független Vizsgaközpont határozza meg.

SZAKMAI VIZSGÁK 

1.1.1. Szakmai vizsga államilag finanszírozott képzés esetén

A 12/2020. (II. 7.) Kormányrendelet határozza meg a szakmai vizsga maximális díját megtérítésének feltételeit.

Az olyan tanuló, illetve képzésben részt vevő személy szakmai vizsgájának díja, aki a szakmai oktatásban ingyenesen vesz részt, legfeljebb a szakirányú oktatás központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott önköltsége egyhavi összege huszonöt százalékának, részszakma megszerzésére irányuló szakmai vizsga esetén tizenhat százalékának és az adott szakma ágazatához kapcsolódóan a 332/A. § (2) bekezdésében, illetve az adott szakképesítéshez kapcsolódóan a 4/A. mellékletben foglalt táblázatban meghatározott – évfolyami szorzó nélkül figyelembe vett – súlyszorzó szorzata.[1]

Ágazat Szakmai vizsga díja (Ft/fő) Részszakmai vizsga díja (Ft/fő)
Bányászat és kohászat 60.500 38.720
Egészségügy 55.000 35.200
Elektronika és elektrotechnika (5 szint) 71.250 45.600
Elektronika és elektrotechnika (4 szint) 60.500 38.720
Építőipar 60.500 38.720
Épületgépészet 60.500 38.720
Fa- és bútoripar 60.500 38.720
Gazdálkodás és menedzsment 55.000 35.200
Gépészet (5 szint) 71.250 45.600
Gépészet (4 szint) 60.500 38.720
Informatika és távközlés 55.000 35.200
Kereskedelem 55.000 35.200
Környezetvédelem és vízügy (5 szint) 71.250 45.600
Környezetvédelem és vízügy (4 szint) 60.500 38.720
Közlekedés és szállítmányozás 55.000 35.200
Kreatív 60.500 38.720
Mezőgazdaság és erdészet (5 szint) 71.250 45.600
Mezőgazdaság és erdészet (4 szint) 60.500 38.720
Oktatás 55.000 35.200
Rendészet és közszolgálat 55.000 35.200
Specializált gép- és járműgyártás 71.250 45.600
Sport 55.000 35.200
Szépészet 60.500 38.720
Turizmus-vendéglátás 55.000 35.200
Vegyipar (5 szint) 71.250 45.600
Vegyipar (4 szint) 60.500 38.720

[1] Szkr. 288. § (módosította a 292/2023.(VII.6.) Kormányrendelet 47. § 64. pontja szerint)