Értékeljük a tudást!

A NAH által NAH-12-0009/2021 számon akkreditált vizsgaközpont (személytanúsító szervezet).

Díjak

2023. július 7-től érvényes

A képesítő vizsga díját a Székesfehérvári Területi Független Vizsgaközpont határozza meg.

12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról

ÖTÖDIK RÉSZ – A SZAKMAI OKTATÁS ÉS A VIZSGÁK RENDSZERE

XXXV. FEJEZET – A VIZSGÁK RENDSZERE

95. Az Szkt. 93. § (5) bekezdéséhez

288. §  Az olyan tanuló, illetve képzésben részt vevő személy szakmai vizsgájának díja, aki a szakmai oktatásban ingyenesen vesz részt, legfeljebb a szakirányú oktatás központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott önköltsége egyhavi összege huszonöt százalékának, részszakma megszerzésére irányuló szakmai vizsga esetén tizenhat százalékának és az adott szakma ágazatához kapcsolódóan a 332/A. § (2) bekezdésében, illetve az adott szakképesítéshez kapcsolódóan a 4/A. mellékletben foglalt táblázatban meghatározott – évfolyami szorzó nélkül figyelembe vett – súlyszorzó szorzata.

289. § (1) *  A szakmai vizsga díját az olyan vizsgázó esetében, aki a szakmai oktatásban ingyenesen vesz részt, az akkreditált vizsgaközpont számára az a szakképző intézmény téríti meg utólagosan, amely a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy szakmai oktatását megszervezte.

(2) *  A szakmai vizsga díjának utólagos megtérítésére az akkreditált vizsgaközpont az olyan vizsgázó után jogosult, aki a szakmai vizsgát ténylegesen megkezdte. Az utólagos megtérítést a szakképző intézmény a vizsgaidőszakot követő negyvenöt napon belül teljesíti.

HETEDIK RÉSZ – A SZAKKÉPZÉS FINANSZÍROZÁSA ÉS INFORMÁCIÓS RENDSZERE

XLI. FEJEZET – A SZAKKÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁS

109/A.  Az Szkt. 107. § (2) bekezdéséhez

332/A. § *  (1) *  A szakirányú oktatásnak a szociális hozzájárulásról szóló 2018. évi LII. törvény (a továbbiakban: Szocho tv.) 17/A. § (1) bekezdés a) pontja szerinti arányosított önköltségének adott évfolyamra meghatározott összege a szakirányú oktatás központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott önköltségének a szakmánként alkalmazandó súlyszorzó szorzataként számított mértéke. A szakmánként alkalmazandó súlyszorzót a (2) bekezdés szerinti szakmaszorzó és a (3) bekezdés szerinti évfolyami szorzó szorzataként kell meghatározni.

(2) A szakmaszorzó

1. a bányászat és kohászat ágazatba tartozó szakmák esetében 2,42,

2. az egészségügyi technika ágazatba tartozó szakmák esetében 2,85,

3. az egészségügy ágazatba tartozó szakmák esetében 2,20,

4. az elektronika és elektrotechnika ágazatba tartozó szakmák esetében

   a) 2,85, ha a szakma Magyar Képesítési Keretrendszer szintje 5,

   b) 2,42, ha a szakma Magyar Képesítési Keretrendszer szintje 4,

5. az élelmiszeripar ágazatba tartozó szakmák esetében 2,20,

6. az építőipar ágazatba tartozó szakmák esetében 2,42,

7. az épületgépészet ágazatba tartozó szakmák esetében 2,42,

8. a fa- és bútoripar ágazatba tartozó szakmák esetében 2,42,

9. a gazdálkodás és menedzsment ágazatba tartozó szakmák esetében 2,20,

10. a gépészet ágazatba tartozó szakmák esetében

   a) 2,85, ha a szakma Magyar Képesítési Keretrendszer szintje 5,

   b) 2,42, ha a szakma Magyar Képesítési Keretrendszer szintje 4,

11. *  a honvédelem ágazatba tartozó szakmák esetében 2,85,

12. az informatika és távközlés ágazatba tartozó szakmák esetében 2,20,

13. a kereskedelem ágazatba tartozó szakmák esetében 2,20,

14. a környezetvédelem és vízügy ágazatba tartozó szakmák esetében

   a) 2,85, ha a szakma Magyar Képesítési Keretrendszer szintje 5,

   b) 2,42, ha a szakma Magyar Képesítési Keretrendszer szintje 4,

15. a közlekedés és szállítmányozás ágazatba tartozó szakmák esetében 2,20,

16. a kreatív ágazatba tartozó szakmák esetében 2,42,

17. a mezőgazdaság és erdészet ágazatba tartozó szakmák esetében

   a) 2,85, ha a szakma Magyar Képesítési Keretrendszer szintje 5,

   b) 2,42, ha a szakma Magyar Képesítési Keretrendszer szintje 4,

17a. *  az oktatás ágazatba tartozó szakmák esetében 2,20,

18. a rendészet és közszolgálat ágazatba tartozó szakmák esetében 2,20,

19. a specializált gép- és járműgyártás ágazatba tartozó szakmák esetében 2,85,

20. a sport ágazatba tartozó szakmák esetében 2,20,

21. a szépészet ágazatba tartozó szakmák esetében 2,42,

22. a szociális ágazatba tartozó szakmák esetében 2,20,

23. a turizmus-vendéglátás ágazatba tartozó szakmák esetében 2,20,

24. a vegyipar ágazatba tartozó szakmák esetében

   a) 2,85, ha a szakma Magyar Képesítési Keretrendszer szintje 5,

   b) 2,42, ha a szakma Magyar Képesítési Keretrendszer szintje 4.