Értékeljük a tudást!

A NAH által NAH-12-0009/2021 számon akkreditált vizsgaközpont (személytanúsító szervezet).

Magyarország versenyképességi stratégiája 2024-2030

A piaci szereplők figyelembevételével a Kormány elkészítette a 2024-20230 közötti versenyképességi stratégiát. Négy fő pillér került meghatározásra, melynek mentén a horizontális és ágazati javaslatok megfogalmazásra kerültek.

Négy pillér:

  1. patriotizmus, azaz a hazai termékek előtérbe helyezése a gazdaságpolitikában
  2. technológia, azaz fejlett technológiák térnyerés és elterjedése
  3. fenntarthatóság térnyerése a gyártásban, szállításban és a felhasznált energiában
  4. ellátásbiztonság, azaz minél diverzifikáltabb termelés legyen hazánkban, ideértve a beszállítói értékláncokat is.

Az Általános fejlesztési célok 10. pontjában szerepel, hogy „Az alapfokú oktatástól a felsőfokú oktatásig bezárólag biztosítani kell az ipar igényeinek megfelelő képzési struktúrát.”

Az ipar igényeihez igazított képzések esetében a Vizsgaközpont is várhatóan jelentős szerepet vállal. A Szakmajegyzékben rögzített szakmák és a megszerezhető szakképesítések esetén független, pártatlan vizsgabizottság előtt tesz tanúbizonyságot a képzésben résztvevő a megszerzett szakmai tudásáról.

Magyarország versenyképességi stratégiája 2024-2030 az alábbi linken megtekinthető:

Magyarország-versenyképességi-stratégiája-2024-2030

Forrás, további információ:

https://neum.hu/versenykepessegi-konferencia/

 

Forrás: www.pixabay.com