Értékeljük a tudást!

Akkreditált szakképzési vizsgaközpont

Ötletláda

A Vizsgaközpont vezetősége elkötelezett az irányítási rendszer folyamatos fejlesztése mellett. Ennek érdekében motiválja a fejlesztési javaslatok megtételét a folyamat minden szintjén.

A fejlesztési javaslatok érkezhetnek kollégáktól, külső szakértőktől, jelöltektől, tanúsított személyektől, a Vizsgaközponttal kapcsolatban álló egyéb személyektől, szervezetektől.

Fejlesztési javaslatok tehetők személyesen a Vizsgaközpont vezetőjének címezve vagy elektronikus formában a Vizsgaközpont honlapján keresztül.

A vezetés, a beérkezett javaslatokat átvizsgálja a megvalósíthatóság szempontjából és azokról, legkésőbb a vezetőségi átvizsgálás alkalmával határoz.