Értékeljük a tudást!

Akkreditált szakképzési vizsgaközpont

Etikai Kódex

ETIKAI KÓDEX

Ezen Etikai Kódex (a továbbiakban: Kódex) a vizsgáztatással kapcsolatos etikai, magatartási alapszabályokat tartalmaz.

1.     Az együttműködésről és kommunikációról

A vizsgáztató együttműködik kollégáival, a vizsgahelyszín munkatársaival, velük kulturáltan, a kölcsönös tisztelet és megbecsülés szellemében érintkezik.

A vizsgáztatás közben felmerülő problémák megoldását elősegítő légkör kialakítására törekszik, a vizsgázókkal mint felnőtt, döntésképes személyekkel lép kapcsolatba és kommunikál.

Együttműködését a bizalmi elvre építi a szakmaiság és a szabályok maximális betartása mellett.

A vizsgáztatók egyértelműen fogalmaznak, metakommunikációjukkal nem sugallnak verbális megnyilvánulásaikkal ellentétes üzeneteket, a vizsga értékeléséről a vizsga közben nem adnak ki információkat.

2.     A munka minőségéről

A vizsgáztató jól ismeri a tevékenységét szabályozó előírásokat, a vizsgáztatói szerep írott és íratlan szabályait, munkáját lelkiismeretesen, pártatlanul, magas színvonalon, jogszerűen és szakszerűen végzi.

A vizsgáztatásban közreműködő összes szereplő magáénak fogadja el a Vizsgaközpont minőségpolitikáját és a vizsgaszabályzatban foglaltaknak megfelelően jár el.

A vizsgafolyamatban résztvevők az elkövetett hibák elemzésével mindent megtesznek azért, hogy azok ne ismétlődjenek meg.

3.     A tisztességről

A vizsgáztatás folyamatának minden szereplője elutasítja a korrupciót, annak valamennyi formája ellen fellép.

Munkája során a tudomására jutott információkat jogtalan előny szerzésére, hátrány okozására nem használja, annak még a látszatát is elkerüli.

4.     A társadalmi beágyazottságról

A vizsgáztatók tevékenységükkel a szakmai és képesítő vizsgák és a vizsgáztatott szakmák pozitív társadalmi megbecsülését, elfogadottságát hivatottak erősíteni.

A vizsgáztatók a vizsga során kerülik a szélsőséges, kihívó, alkalomhoz nem illő megjelenést és viselkedést.

A vizsgaszervezők a szervezési folyamat során az elektronikus kommunikációt és adminisztrációt részesítik előnyben a biztonság kiemelt fontossága mellett. A vizsgák projektfeladatainak kialakításánál a feladat készítői figyelembe veszik a fenntarthatóság és a társadalmi hasznosság szempontjait.