Értékeljük a tudást!

A NAH által NAH-12-0009/2021 számon akkreditált vizsgaközpont (személytanúsító szervezet).

Pályázati felhívás – feladatkészítő és véleményező szakértő

Tisztelt Pályázó!

A Székesfehérvári Területi Független Vizsgaközpont a szakképzés új rendszerének egyik fontos elemeként, 2020.07.01 – jén kezdte meg munkáját.

Az akkreditációs eljárást követően, a Székesfehérvári Területi Független Vizsgaközpont a szakképzési alapfeladat ellátására vonatkozó jogszabályoknak megfelelően szervezi és bonyolítja le, a szakma megszerzésére irányuló szakmai vizsgát, illetve a szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítésre irányuló képesítő vizsgát.

Célunk, hogy a szakképzés és a piaci, gazdasági szereplők részéről megfogalmazott igényekre a 21. század által kínált lehetőségekkel élve reflektáljunk, a kor igényeinek megfelelő vizsgaszervezéssel, valamint vizsga-lebonyolítással egyaránt.

A Székesfehérvári Területi Független Vizsgaközpont jelenleg 40 KEOR képzési területen folytathat vizsgáztatási tevékenységet. A honlapon, a pályázati felhíváshoz kapcsolódó, „Vizsgáztatási területek” dokumentumban felsorolt szakmák, szakképesítések tekintetében.

Az új szakképzési törvénynek megfelelve a szakmai vizsgákra a projekt feladatokat, képesítő vizsgákra az írásbeli vizsgafeladatokat és a projektfeladatokat a Képzési és Kimeneti Követelményekben, illetve a Program Követelményekben meghatározott tartalommal a Székesfehérvári Területi Független Vizsgaközpont készítteti a Vizsgafeladatok készítése eljárásrend alapján. A vizsgafeladatok készítésére felkért csoportok feladatkészítő, illetve feladat véleményező szakértőből állnak.

A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Kormányrendeletben foglaltak szerint a Székesfehérvári Területi Független Vizsgaközpont Szakértői névjegyzékébe az alábbi feladatok ellátására lehet pályázni:

  • feladatfejlesztési feladatok ellátása
  • véleményezői feladatok ellátása

A pályázati felhívásban minden információ szerepel, amennyiben pályázatát benyújtja, kérjük, hogy a pályázati adatlapon rögzített, csatolt dokumentumokkal együtt szíveskedjen pályázatát benyújtani. 

Pályázati felhívás feladatfejlesztő-szakértőknek

Pályázati adatlap

Hozzájáruló nyilatkozat