Értékeljük a tudást!

A NAH által NAH-12-0009/2021 számon akkreditált vizsgaközpont (személytanúsító szervezet).

Pályázati felhívás – jegyző

Tisztelt Pályázó!

A Székesfehérvári Területi Független Vizsgaközpont pályázatot hirdet jegyzői névjegyzékbe történő felvételre.

A szakképzésről szóló törvény végrehajtásának 12/2020.(II.7.)Korm. rendelet az alábbiakat rögzíti:

 274. § A szakmai vizsga jegyzője a szakmai vizsga előkészítésével, lefolytatásával és lezárásával kapcsolatos írásbeli, dokumentálási feladatokat látja el.

E feladatkörében:

      1. vezeti a vizsgajegyzőkönyvet;

      2. összesíti a szakmai vizsga részeredményeit;

      3. kitölti és vezeti a vizsgatörzslapot;

      4. kitölti az oklevelet, illetve a szakmai bizonyítványt;

      5. elvégzi a szakmai vizsgával kapcsolatos egyéb adminisztratív teendőket;

     6. felelős a vizsgatörzslap és az oklevél, illetve a szakmai bizonyítvány adatainak összeolvasásáért, egyezéséért;

     7. gondoskodik a szakmai vizsga lezárását követően a szakmai vizsga dokumentumainak a vizsgabizottság által történő                       hitelesítéséről;

     8. gondoskodik a szakmai vizsga lezárását követően az elektronikus adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséről.

A jegyzői kinevezés 3 évre szól amennyiben a feladatait a jogszabályban meghatározottak szerint látja el.

A jegyzői névjegyzékbe kerülést követően köteles a vizsgaközpont által szervezett képzésen részt venni, amelyről tanúsítványt kap.

Pályázati felhívás

Pályázati adatlap

Kérelem névjegyzékbe való felvételhez

Nyilatkozat