Értékeljük a tudást!

Akkreditált szakképzési vizsgaközpont

Pályázati felhívás – jegyző

Tisztelt Pályázó!

A Székesfehérvári Területi Független Vizsgaközpont a szakképzés új rendszerének egyik fontos elemeként, 2020.07.01 – jén kezdte meg munkáját.

Az akkreditációs eljárást követően, a Székesfehérvári Területi Független Vizsgaközpont a szakképzési alapfeladat ellátására vonatkozó jogszabályoknak megfelelően szervezi és bonyolítja le, a szakma megszerzésére irányuló szakmai vizsgát, illetve a szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítésre irányuló képesítő vizsgát.

Célunk, hogy a szakképzés és a piaci, gazdasági szereplők részéről megfogalmazott igényekre a 21. század által kínált lehetőségekkel élve reflektáljunk, a kor igényeinek megfelelő vizsgaszervezéssel, valamint vizsga-lebonyolítással egyaránt.

A Székesfehérvári Területi Független Vizsgaközpont jelenleg 40 KEOR képzési területen folytathat vizsgáztatási tevékenységet. A honlapon, a pályázati felhíváshoz kapcsolódó, „Vizsgáztatási területek” dokumentumban felsorolt szakmák, szakképesítések tekintetében.

A szakmai vizsga jegyzője a szakmai vizsga előkészítésével, lefolytatásával és lezárásával kapcsolatos írásbeli, dokumentálási feladatokat látja el.

E feladatkörében

  1. vezeti a vizsgajegyzőkönyvet,
  2. összesíti a szakmai vizsga részeredményeit,
  3. kitölti és vezeti a vizsgatörzslapot,
  4. kitölti az oklevelet, illetve a szakmai bizonyítványt,
  5. elvégzi a szakmai vizsgával kapcsolatos egyéb adminisztratív teendőket,
  6. felelős a vizsgatörzslap és az oklevél, illetve a szakmai bizonyítvány adatainak összeolvasásáért, egyezéséért,
  7. gondoskodik a szakmai vizsga lezárását követően a szakmai vizsga dokumentumainak a vizsgabizottság által történő hitelesítéséről, valamint
  8. gondoskodik a szakmai vizsga lezárását követően az elektronikus adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséről.

A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Kormányrendeletben foglaltak szerint a Székesfehérvári Területi Független Vizsgaközpont Szakértői névjegyzékébe az alábbi feladatok ellátására lehet pályázni:

  • jegyzői feladatok ellátása

A pályázati felhívásban minden információ szerepel, amennyiben pályázatát benyújtja, kérjük, hogy a pályázati adatlapon rögzített, csatolt dokumentumokkal együtt szíveskedjen pályázatát benyújtani. 

Pályázati felhívás

Pályázati adatlap

Hozzájáruló nyilatkozat