Értékeljük a tudást!

A NAH által NAH-12-0009/2021 számon akkreditált vizsgaközpont (személytanúsító szervezet).

Pályázati felhívás – jegyző

Tisztelt Pályázók!

A Székesfehérvári Területi Független Vizsgaközpont pályázatot hirdet jegyzői névjegyzék kialakításához.

A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020.(II.7.)Korm. rendelet

 274. § A szakmai vizsga jegyzője a szakmai vizsga előkészítésével, lefolytatásával és lezárásával kapcsolatos írásbeli, dokumentálási feladatokat látja el. E feladatkörében

      1. vezeti a vizsgajegyzőkönyvet,

      2. összesíti a szakmai vizsga részeredményeit,

      3. kitölti és vezeti a vizsgatörzslapot,

      4. kitölti az oklevelet, illetve a szakmai bizonyítványt,

      5. elvégzi a szakmai vizsgával kapcsolatos egyéb adminisztratív teendőket,

  6. felelős a vizsgatörzslap és az oklevél, illetve a szakmai bizonyítvány adatainak összeolvasásáért, egyezéséért,

      7. gondoskodik a szakmai vizsga lezárását követően a szakmai vizsga dokumentumainak a vizsgabizottság által történő hitelesítéséről, valamint

   8. gondoskodik a szakmai vizsga lezárását követően az elektronikus adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséről.

A jegyzői kinevezés 3 évre szól amennyiben a feladatait a jogszabályban meghatározottak szerint látja el.  A jegyzői névjegyzékbe kerülést követően köteles a vizsgaközpont által szervezett képzésen részt venni, amelyről tanúsítványt kap.

Pályázati felhívás

Pályázati adatlap

Kérelem névjegyzékbe való felvételhez

Nyilatkozat