Értékeljük a tudást!

A NAH által NAH-12-0009/2021 számon akkreditált vizsgaközpont (személytanúsító szervezet).

Pályázati felhívás – vizsgabizottsági tagok

Tisztelt Pályázó!

A Székesfehérvári Területi Független Vizsgaközpont a szakképzés új rendszerének egyik fontos elemeként, 2020.07.01 – jén kezdte meg munkáját.

Az akkreditációs eljárást követően, a Székesfehérvári Területi Független Vizsgaközpont a szakképzési alapfeladat ellátására vonatkozó jogszabályoknak megfelelően szervezi és bonyolítja le, a szakma megszerzésére irányuló szakmai vizsgát, illetve a szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítésre irányuló képesítő vizsgát.

Célunk, hogy a szakképzés és a piaci, gazdasági szereplők részéről megfogalmazott igényekre a 21. század által kínált lehetőségekkel élve reflektáljunk, a kor igényeinek megfelelő vizsgaszervezéssel, valamint vizsga-lebonyolítással egyaránt.

A Székesfehérvári Területi Független Vizsgaközpont jelenleg 40 KEOR képzési területen folytathat vizsgáztatási tevékenységet

A honlapon, a pályázati felhíváshoz kapcsolódó, „Vizsgáztatási területek” dokumentumban felsorolt szakmák, szakképesítések tekintetében.

A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Kormányrendeletben foglaltak szerint a Székesfehérvári Területi Független Vizsgaközpont Szakértői névjegyzékébe az alábbi feladatok ellátására lehet pályázni:

  • vizsgabizottság ellenőrzési feladatot ellátó tag (vizsgafelügyelő);
  • vizsgabizottság mérési feladatot ellátó tag;
  • vizsgabizottság értékelési feladatot ellátó tag.

A pályázati felhívásban minden információ rendelkezésre áll, várjuk jelentkezését. 

Pályázati felhívás vizsgabizottsági tagoknak

Pályázati adatlap feladatfejlesztő és vb tagok

Hozzájáruló nyilatkozat