Értékeljük a tudást!

A NAH által NAH-12-0009/2021 számon akkreditált vizsgaközpont (személytanúsító szervezet).

Pályázati felhívás – vizsgabizottsági tagok

Tisztelt Pályázó!

A Székesfehérvári Területi Független Vizsgaközpont pályázatot hirdet vizsgabizottsági tagi névjegyzék kialakításához.

A vizsgafelügyelőnek és a vizsgabizottság további tagjának megbízása az adott szakmai vizsgára szól. A vizsgabizottságban betöltött tisztség az arra vonatkozó megbízás elfogadásával jön létre. 273. § (1) A vizsgafelügyelő és a vizsgabizottság további tagja együttesen és az általuk külön-külön ellátott feladatok tekintetében önállóan is felelősek a szakmai vizsga szabályos és zavartalan lefolytatásáért.

  1. § (1) A vizsgabizottság három tagból áll, amelynek
    a) mérési feladatokat ellátó tagja végzi a vizsgázó tudásának felmérését,
    b) ellenőrzési feladatokat ellátó tagja felel a szakmai vizsga szabályszerűségéért,
    c) értékelési feladatokat ellátó tagja minősíti a vizsgázó teljesítményét.

A mérési és/vagy az értékelési feladatokat ellátó tag kinevezés 5 évre szól, amennyiben a feladatait a jogszabályban meghatározottak szerint látja el.  

A mérési és/vagy az értékelési feladatokat ellátó tag   névjegyzékbe kerülést követő 3-6 hónapon belül köteles a vizsgaközpont által szervezett konzultáción részt venni, amelyről Igazoló lapot kap.

Pályázati felhívás vizsgabizottsági tagoknak

Pályázati adatlap

Nyilatkozat mérési-értékelési pályázathoz