Értékeljük a tudást!

A NAH által NAH-12-0009/2021 számon akkreditált vizsgaközpont (személytanúsító szervezet).

Sikerdíj igazolás igénylése, letöltése

Több megkeresés érkezett az utóbbi időben a duális képzésben végzett, sikeres szakmai vizsgát tett tanulókra vonatkozóan. A duális képző a sikeres szakmai vizsgát követően sikerdíjat hívhat le, amelyhez azonban szükséges egy igazolás.
 
A szakképzési rendszerben az igazolás kiállítója többször változott, a jelenleg hatályos szabályozás szerint az alábbiak szerint történik:
A „sikerdíj” – sikeres szakmai vizsga esetén érvényesíthető adókedvezmény Abban az esetben, ha a szakmát tanuló sikeres szakmai vizsgát tesz, a duális képzőhely további adókedvezmény, ún. sikerdíj érvényesítésére jogosult. A sikerdíj alapja a szakmát tanulók után 2021. január 1-jétől a sikeres szakmai vizsgáig a legalább hat hónapos egybefüggő időtartamban fennálló szakképzési munkaszerződésre tekintettel érvényesített összes adókedvezmény. A sikerdíj összege a jogszerűen érvényesített összes adókedvezmény 20%-a.
A „sikerdíj” érvényesítésének feltétele, hogy legalább hat hónapos egybefüggő időtartamban álljon fenn a felek között szakképzési munkaszerződés (vagy tanulószerződés) alapján létrejött jogviszony.
A regisztrációs és tanulmányi alaprendszer, azaz a KRÉTA rendszer Duális moduljában a vizsgarendszer alapján sikeres vizsgával rendelkező duális tanulók esetén a duális admin igazolást tud kiállítani. A „Sikerdíj igazolás” menüpontban a ‘Letöltés’ gomb megnyomásával az igazolás generálódik, a rendszer nyomtatható verziót állít elő.
A szociális hozzájárulási adó havi bevallási kötelezettséget jelent, ezért a sikerdíj leghamarabb annak a hónapnak az adókedvezményeként vehető figyelembe, amelyikben a duális képzőhely le tudja tölteni az igazolást a KRÉTA duális moduljából a sikeres vizsga letételéről.
Forrás:

A sikerdíj kedvezmény a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy után a munkáltató által a szakképzési munkaszerződés alapján igénybe vett összes kedvezmény 20 százaléka. A sikerdíjkedvezményt több foglalkoztató is igénybe veheti, ha a sikeres vizsgát tett személyt több foglalkoztató is legalább hat hónapos egybefüggő időtartamban fennálló, szakirányú oktatás időtartamára kötött szakképzési munkaszerződés alapján képezte. A szakképzési államigazgatási szerv által működtetett Szakképzési Információs Rendszer (SZIR) szakmai vizsgák adatait nyilvántartó elektronikus vizsgarendszer szolgáltatásaként érhető el a szakmai oktatásban részt vett személy vizsgaeredménye (sikeres, sikertelen, vagy nem vizsgázott), amely eredmény – OM azonosítón alapuló – egyszerűen lekérdezhető nyilvános rendszerhez a duális képzést végző személy hozzáférheta vonatkozó adatot lekérheti, a rendszer nyomtatható verziót állít elő.

Az E-Kréta modul a Sikerdíj lekérdezés folyamatát az alábbiakban mutatja be: