Értékeljük a tudást!

Akkreditált szakképzési vizsgaközpont

Minőségpolitika

A vizsgaszervezési tevékenységünket a vonatkozó jogszabályi előírások szigorú betartásával és betartatásával végezzük. Minőségirányítási rendszerünk bevezetésével, fenntartásával, szükség esetén módosításával, minden területen a minőségfejlesztés alapciklusát, azaz a tervezés, megvalósítás, ellenőrzés, beavatkozás fázisait alkalmazzuk.

A szakmai munkánkat színvonalas, korrekt tájékoztatással, minőségi szervezési munkával, korszerű és igényes infrastrukturális feltételekkel, gyors kommunikációval kívánjuk megalapozni. A vizsgák szervezését, lebonyolítását megfelelő környezetben végezzük, a résztvevők igényeit szem előtt tartva.

A Székesfehérvári Területi Független Vizsgaközpont a szakképzés új rendszerének egyik fontos elemeként, 2020.07.01. – én kezdte meg munkáját.

Az akkreditációs eljárást követően, a Székesfehérvári Területi Független Vizsgaközpont a szakképzési alapfeladat ellátására vonatkozó jogszabályoknak megfelelően szervezi és bonyolítja le, a szakma megszerzésére irányuló szakmai vizsgát, illetve a szakmai képzéshez kapcsolódóan
megszerezhető szakképesítésre irányuló képesítő vizsgát.

Célunk, hogy a szakképzés és a piaci, gazdasági szereplők részéről megfogalmazott igényekre a 21. század által kínált lehetőségekkel élve reflektáljunk, a kor igényeinek megfelelő vizsgaszervezéssel, valamint vizsga-lebonyolítással egyaránt.

Intézményünk minőségpolitikájának kialakításával legfőbb célunk, hogy a vizsga szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos szolgáltatásaink minőségi színvonala folyamatosan és maradéktalanul kielégítse a vizsgák valamennyi résztvevőjének igényeit valamint a jogszabályi feltételeket.

Törekszünk a vizsgaszervezésben és a vizsgáztatásban résztvevő valamennyi résztvevő hiteles és pontos tájékoztatására, az esetlegesen felmerülő kérdések korrekt és gyors megválaszolására.

Hisszük, hogy a sikeres együttműködés/működés elengedhetetlen feltétele a minőségi, pártatlan munkavégzés, az etikus magatartás. Mindezek érdekében határozzuk meg, egyértelműen belső szabályzatainkat, felelősségi köreinket, melyek betartását munkatársainktól is elvárjuk.

Nyitottak vagyunk a társadalmi és oktatáspolitikai változások követésére, a partnerekkel való folyamatos kapcsolattartásra, információcserére. Intézményünk elkötelezi magát minden belső és külső tevékenységében, hogy munkatársai és közvetett partnerei igényeit minél szélesebb körben
kielégítse, rugalmasan alkalmazkodva az intézményt érintő kihívásokhoz.

A minőségi munkavégzés iránt, elkötelezettek vagyunk, mely szerint:
– Kizárólag olyan vizsgáztatókkal dolgozunk együtt, akik szakmailag magasan képzettek, tapasztalattal rendelkeznek, elfogadják és alkalmazzák pártatlansági elveinket.
– A jogszabályi előírásoknak maradéktalanul megfeleltetett vizsgafeladatokkal és értékelési útmutatókkal dolgozunk, melyek a szakmai tudás/kompetenciák mérésére a lehető legobjektívebb módon alkalmasak.
– Valamennyi vizsgánkat mindezek megfeleltetésével bonyolítunk le.
– A minőségpolitikánkban megfogalmazott célok eléréséhez az erőforrásokat biztosítjuk.

A minőségi munkavégzés folyamatos fejlesztése iránt, elkötelezettek vagyunk, mely szerint:
– A vizsgázók elégedettségét mérjük és értékeljük, e felmérések eredményeit szem előtt tartjuk folyamataink fejlesztése során.
– A vizsgáztató szakemberek teljesítményét rendszeresen értékeljük, véleményüket és javaslataikat a vizsgáztatási folyamat minőségének javítása érdekében figyelembe vesszük.
– Munkatársainkat (beleértve a vizsgáztató szakembereket) rendszeresen képezzük a minőségi munkavégzés és a pártatlanság iránti elköteleződés fenntartása, valamint a tevékenységüket érintő változások megismerése érdekében.
– Munkánk során hozott döntéseinkben kiemelt szerepet kapnak a társadalmi felelősségvállalás, környezetünk védelme és a különböző élethelyzetekből adódó egyéni igények kielégítésére való törekvés.

Fontosnak tartjuk, hogy a vizsgáztatási folyamatba bevont valamennyi partnerünk megismerje a Székesfehérvári Területi Független Vizsgaközpont minőségpolitikáját, alapvető céljait, működési előírásait.

Tevékenységünkbe bevont partnereinktől elvárjuk a követelményeknek megfelelő minőségszint folyamatos biztosítását, valamint minőségfejlesztő javaslatok felvetését, elfogadását, megvalósítását.

Fülöp Anita
vizsgaközpont vezető