Értékeljük a tudást!

A NAH által NAH-12-0009/2021 számon akkreditált vizsgaközpont (személytanúsító szervezet).

Új Programkövetelmények a 0811 KEOR-ban

Új Programkövetelmények a 0811 KEOR-ban

Új Programkövetelmények jelentek meg a 0811 KEOR-ban, az állattenyésztés és növénytermesztés szakterületeken.

Az Inszeminátor megnevezésű szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai képzéseket megalapozó programkövetelményben foglaltak szerint az inszeminátor mesterséges termékenyítést irányító és végző állattenyésztési szakember. Az inszeminátor szaporodásbiológiai alapismeretek és mesterséges termékenyítéshez szükséges ismeretek birtokában közreműködik, képes az inszeminálási és egyéb szaporítással kapcsolatos feladatok ellátására. Olyan szakismerettel és felkészültséggel rendelkezik, aki a kis- és nagyüzemi állatállomány mesterséges termékenyítését optimális időben, módon és a legeredményesebben tudja elvégezni, a termékenyítő anyagot kezelni és a tenyésztési munkában részt tud venni.

A Gombatermesztő megnevezésű szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai képzéseket megalapozó programkövetelmény alapján a Gombatermesztő az ágazaton belül biztos fajismerettel rendelkezik. Termesztőberendezéseket létesít, tart fent, fejleszt. A gomba szaporítási feladatait ellátja, előkészíti a szaporítóanyagot (csírakészítés), elvégzi az oltást, fenntartja a tenyészeteket, illetve elkészíti a termesztéshez szükséges komposztot. A termesztéstechnológiához szükséges gépeket, eszközöket, berendezéseket működteti és karbantartja. Megtervezi a termesztés munkafolyamatait, koordinálja azok elvégzését, minőségi terméket állít elő. Nyitott a termesztési lehetőségek, termesztőberendezések, termesztés során alkalmazandó eszközök, gépek esetében elérhető új ismeretek és eredmények iránt. Önálló vállalkozást alapít és működtet. Önállóan megtervezi, illetve megszervezi a gomba értékesítési folyamatait. Tudatos szakemberként számításokat végez, számításai során ismeri a szakmai szoftverek használatát. Betartja a munka- és balesetvédelemre, valamint a környezetvédelemre vonatkozó szabályokat. Csapatmunka során együttműködik a feladatban résztvevőkkel és figyelembe veszi az egymásra épülő munkafolyamatoknál a többiek feladatait a hatékony munkavégzés érdekében, de önálló munkavégzésre is képes a munkafolyamatok során.

Programkövetelmények elérhetők:

https://www.ikk.hu/gyujto/felnottek-kepzese#szakkepesitesek

Képek Forrása: www.pixabay.com