Értékeljük a tudást!

Akkreditált szakképzési vizsgaközpont

Új programkövetelmények jelentek meg a 0913 KEOR képzési területen

Új programkövetelmények jelentek meg az IKK felületén, a programkövetelmények az Ápolás és szülésznőképzés képzési területhez tartoznak.

A pszichiátriai szakápoló és gyógyfoglalkoztató speciális ápolási feladatokat ellátó munkatárs, aki közreműködik a mentális zavarokkal küzdő, valamint a pszichiátriai sürgősségi ellátást igénylő betegek szakszerű ellátásában. Kompetencia szintjén állapotfelmérést, betegvizsgálatot, betegmegfigyelést végez, a szakápolás tervezését és kivitelezését végzi. Munkája közben a mindenkori helyzetnek megfelelően alkalmazza a megfelelő kommunikációs technikákat, problémamegoldási módszereket. Aktívan részt vesz a komplex rehabilitáció tervezésében, amely a beteg/kliens intézeti felvételétől a hazabocsátásáig tart. Alkalmazza és kivitelezi a korszerű szocioterápiás módszereket. Edukációt végez a mindenkori állapotjavulás elérése érdekében.


A nefrológiai szakápolás az ápolás azon területe, mely a vesebetegek és családjaik sajátos ápolási igényeinek kielégítésére szakosodott. A járóbeteg szakellátás területén részt vesz a vesebetegek gondozásában, állapotuk felmérésében, nyomon követésében, és speciális gyógyszeres kezelésükben. Közreműködik a gondozott betegek edukációjában, az orvos előírásának megfe-lelő étrendi és életmódbeli tanácsadást és prevenciós tevékenységet végez. A fekvőbeteg szakellátás területén egyénre szabott, szükségletalapú szakápolást valósít meg, az intézetben kezelt betegek interkurrens betegségeinek, állapotainak ellátásával kapcsolatosan.


A sürgősségi szakápoló elsősorban a pre- és intrahospitális sürgősségi ellátás területein (mentőszolgálat, alapellátási ügyelet, sürgősségi osztály, rendezvények egészségügyi biz-tosítása) foglalkoztatott olyan professzionális szakember, aki önállóan és team tagjaként képes a sürgősségi ellátást igénylő betegek/sérültek elsődleges állapotfelmérésére, az el-látásuk sorrendiségének meghatározására, az azonnali beavatkozást igénylő kórállapotok ellátására, állapotuk követésére, a sürgősségi ellátás diagnosztikus és terápiás beavatko-zásaiban való együttműködésre és a speciális sürgősségi szakápolásra. Betartja és betartatja a szakterületen jelentkező tűz-, munka-, balesetvédelmi-, egészségügyi, biztonsági előírásokat.

 

 

KEOR megnevezés Szakképesítés elnevezése
Szakképesítés sorszáma
Megjelenés dátuma
Egészségügy Ápolás és szülésznőképzés Pszichiátriai szakápoló és gyógyfoglalkoztató
09135012
2024.03.08
Egészségügy Ápolás és szülésznőképzés
Nefrológiai szakápoló
09135011
2024.03.08
Egészségügy Ápolás és szülésznőképzés Sürgősségi szakápoló
09135013
2024.03.08

PK forrás: http://www.ikk.hu

Kép forrása: http://www.pixabay.com